Como enviar de forma segura mensaxes sensibles: unha guía paso a paso

como enviar de forma segura unha mensaxe sensible a través de Internet.

introdución

Na era dixital de hoxe, a necesidade de transmitir de forma segura sensibles información a través de internet é máis crucial que nunca. Tanto se se trata de compartir a contrasinal cun equipo de soporte para un uso único ou a curto prazo, os métodos convencionais como correo electrónico ou mensaxería instantánea quizais non sexan as opcións máis seguras. Neste artigo, exploraremos unha guía paso a paso sobre como enviar mensaxes confidenciais de forma segura mediante servizos de compartición de datos seguros.

PrivateBin.net: un servizo seguro para compartir datos

 

Unha forma eficaz de transmitir mensaxes sensibles de forma segura é utilizar un servizo especializado como PrivateBin.net. Imos percorrer o proceso:

  1. Accede a PrivateBin.net: Visita a plataforma e inicia o proceso de envío dunha mensaxe de forma segura para o seu uso único.

  2. Configuración da mensaxe: Supoña que quere compartir un contrasinal, por exemplo, "contrasinal123!" Establece a mensaxe para que caduque nun período de tempo especificado, neste caso, cinco minutos. Ademais, establece un contrasinal único, como "test123".

  3. Xerar e compartir a ligazón: Despois de configurar os detalles da mensaxe, a plataforma xera unha ligazón única. É fundamental copiar ou gardar esta ligazón, xa que serve como único punto de acceso á información.

  4. Acceso do destinatario: Imaxina que o equipo de asistencia ou o destinatario previsto abre a ligazón. Terán que introducir o contrasinal designado, "test123", para acceder á información de forma segura.

  5. Acceso limitado: Unha vez accedida, a información é visible. Non obstante, pechar a xanela ou volver cargar a páxina fai que a mensaxe sexa inaccesible, garantindo un uso único. 

Bitwarden e outros xestores de contrasinais

Para as persoas que usan xestores de contrasinais como Bitwarden, a plataforma ofrece unha función chamada "Enviar en Bitwarden". Esta función permite aos usuarios compartir información de forma segura, establecer tempos de caducidade e implementar protección por contrasinal.

  1. configuración: Do mesmo xeito que PrivateBin.net, os usuarios poden configurar os detalles da mensaxe, incluíndo o tempo de caducidade e un contrasinal seguro.

  2. Copiar e compartir ligazón: Unha vez configurada, os usuarios poden gardar a mensaxe e copiar a ligazón xerada para compartila.

  3. Acceso do destinatario: O destinatario debe introducir o contrasinal para acceder á información compartida de forma segura.

Conclusión

Ademais de Privatebin.net e Bitwarden, outros xestores de contrasinais como Pass e Prenotes ofrecen servizos de mensaxería segura similares. Estas plataformas permiten aos usuarios enviar mensaxes confidenciais ao tempo que implementan tempos de caducidade e protección por contrasinal. Se confiou no correo electrónico para enviar contrasinais e outra información sensible, é hora de reconsideralo. A adopción de servizos seguros para compartir datos garante un método máis seguro e fiable de transmitir información confidencial. 

 

Como descifrar hash

Como descifrar hash

Como descifrar hashes Introdución Hashes.com é unha plataforma robusta amplamente empregada nas probas de penetración. Ofrecendo un conxunto de ferramentas, incluíndo identificadores de hash, verificador de hash,

Le máis "